Nagradna igra: Godišnja zaliha hummel sportskih tenisica!

Tijekom EHF EURO 2018 - Europskog rukometnog prvenstva, nagradna igra "Godišnja zaliha hummel sportskih tenisica " održat će se u svim hummel trgovinama (Velenje, Ljubljana, Zagreb), kao i na web stranici hummel.hr.

Nagrada su 3 para hummel sportskih tenisica po izboru sretnog dobitnika iznosu od 260 €.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji od 12. siječnja 2018. do 28. siječnja 2018. godine kupe najmanje jedan (1) par sportskih tenisica.

Sretni dobitnik je: ERIK SENEGAČNIK!

 

Upute i pravila za sudjelovanje u nagradnoj igri
"Godišnja zaliha sportskih tenisica hummel"

Za vrijeme EHF EURO 2018 - europskog prvenstva u rukometu, u Hrvatskoj, u svim  hummel trgovinama  (Velenje, Ljubljana, Zagreb),kao i u web shop trgovini  www.hummel.si/ hummel.hr traje nagradna igra "Godišnja zaliha sportskih tenisica hummel".

Nagrada su 3 para hummel sportskih tenisica po izboru sretnog dobitnika iznosu od 260 €.

U nagradnaj igri mogu sudjelovati svi koji kupe jedan(1) par sportskih tenisica hummel u vremenu od 12.01.2018 do 28.01.2018. 


Članak 1
(opće odredbe)
Ta pravila određuju način organiziranja i sudjelovanja u nagradnoj igri  "Godišnja zaliha sportskih tenisica hummel"
(u nastavku: nagradna igra). Organizator nagradne igre je  Reakt d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje, ID za DDV: SI97628638, matični broj: 3378055000 sa sjedištem u  Zagrebu. Nagradnu igru organizira u reklamne svrhe na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske s poznatom nagradom/natjecateljem.

Pravila nagradne igre su javno objavljena na  www.hummel.si/blog/nagradna-igra-godisnja-zaliha-hummel-sportskih-tenisica

Ovim pravilima i uvjetima, organizator određuje prava, obveze i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Članak 2

(svrha, mjesto i trajanje nagradne igre)

Svrha nagradne igre je promocija hummel proizvoda i svih njihovih modela sportskih cipela. Oglašavanje i sudjelovanje u nagradnoj igri je u skladu s propisima o oglašavanju proizvoda koje organizator nudi na slovenskom tržištu. Nagradna igra se izvodi na području Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Nagradna igra traje od petka, 12. prosinca 2018. do nedjelje, od 28. siječnja 2018. do 24:00 sata.

Članak 3

(uvjeti sudjelovanja)

U nagradnoj igri mogu sudjelovati građani Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao i stanovnici ove dvije države, stariji od 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina moraju imati zakonskog zastupnika , koji mora biti stariji od 18 godina, i koji po zakonu i / ili na temelju relevantnih ovlasti ima pravo zastupati spomenute.

Zaposlenici u REAKT-u, d. o. o. i u podružnici u Zagrebu i njihovi članovi uže obitelji (uključujući i izvanbračne partnere), ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri. Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je da su sudionici upoznati i suglasni s pravilima nagradne igre. Smatra se da sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća sve uvjete i pravila koja se odnose na nagradu. Organizator nije odgovoran za izgubljene, nepotpune ili neadekvatno poslane podatke ili stavke. Nagradna igra završava sa izvlačenjem dobitnika nagrade. Rezultati izvlačenja su konačni i nema žalbe.

 

Članak 4

(način suradnje)

Sudjelovanje u natjecanju je moguće kupnjom barem jednog (1) par sportske obuće Hummel, u jednoj od naših trgovina (Velenje, Slovenija, Ljubljana, Zagreb) ili online www.hummel.hr. 

Nagradnu igru ​​može igrati pojedinac koji tijekom trajanja nagradne igre (od 12. siječnja 2018. do 28. siječnja 2018.) kupuje barem jedan (1) par sportskih tenisica. Kupnja je dokazana računom. Proizvodi se mogu kupiti samo u prodavaonicama hummel koji se nalaze na području Republike Slovenije i Hrvatske ili u hummel.si / hummel.hr web shopu. Za uspješnu registraciju u nagradnoj igri, u slučaju online kupnje, pojedinac mora odgovoriti na poštu koju primi nakon kupnje sportske obuće.

Da bi sudjelovao u nagradnoj igri, pojedinac mora dostaviti sljedeće podatke:

• Ime i prezime

• Broj narudžbe / računa

• E-pošta

Za uspješnu primjenu u nagradnoj igri, u slučaju kupnje u trgovini hummel (Velenje, Slovenija, Ljubljana, Zagreb), kupac je dužan ostaviti podatke i potpisati račun koji ste primili prilikom kupnje sportske obuće. Svaki sudionik trebao bi zadržati kopiju računa najmanje do 15. veljače 2018. godine.

Slanjem unesenih podataka sudionici se slažu s pravilima nagradne igre. Svaki pojedinačni račun (broj narudžbe) može se koristiti samo jednom. Odluku o ne važećem računu (ili više računa) zbog ne poštivanja pravila donosi organizator i konačna je. Nagradnu igru ​​može se igrati nekoliko puta, ali svaki put s drugim brojem računa. Dijel ćemo samo jednu nagradu od svih sudionika u Sloveniji i Hrvatskoj.

 

Članak 5

(nagrada i nagrada)

Sve nagrade bit će dodijeljene u nagradnoj igri.

Potencijalni troškovi suradnje (pristup Internetu, poštarina) snose sudionici nagradnog natječaja.

Ako dostavljene informacije budu nepotpune ili netočne organizator će ih proglasiti nevažećim.

Izvlačenje nagrade će se održati u četvrtak, 1.2. 2018 u sjedištu organizatora.

Ukupno će biti izvučeno samo jedan dobitnik nagrada: 3 para sportskih ili dvoranskih tenisica u iznosu od 260 € - maloprodajna cijena. Popusti i akcije s isključuju!

Izvlačenje će provesti odbor od tri člana sastavljen od tri zaposlenika u društvu organizatora. Prije početka izvlačenja, voditeljica komisije obavještava sve prisutne o svrsi nagradne igre i načinu izvlačenja nagrada. Tijekom izvlačenja komisija će također utvrditi valjanost prijava sudionika. Ako izvučni listić bude ne važeći, izvlačenje se ponavlja sve dok nije izvučen igrač prema zahtjevima nagradne igre.

Organizator izvlačenja je odgovoran za izvlačenje, koji sadrži podatke o: datumu, vremenu i mjestu izvlačenja, prisutnim osobama, tijeku izvlačenja, dobitniku izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi povjerenstva, izrađeni u jednoj kopiji i čuvani u organizatoru.

 

Rezultati izvlačenja su konačni i nema žalbe na njih.

Nagrade dodjeljuje organizator pod uvjetima utvrđenim ovim pravilima.

Bit će dodijeljena atraktivna nagrada:

• 3 x dvoranske ili sportske tenisice u iznosu od 260 €. Dobitnik nagrade prima godišnju zalihu tenisica (3 para profesionalnih sportskih tenisica) ili hummel PERFORMANCE tenisice u iznosu od 260 € - maloprodajna cijena. Popusti i akcije s isključuju.

 

Protuvrijednost se ne plaća i ne može se koristiti za kupnju drugih proizvoda u trgovinama. Dobitnik nagrade mora se pobrinuti za nagradu u jednoj godini, inače će neiskorišteni dio biti izgubljen.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je: 260 € (s PDV-om).

Plaćanje svih poreza na nagrade odgovornost je pobjednika.

 

 

Članak 6

(obavijest o nagradi i slanje nagrada)

Nagrada nije prenosiva na treću stranu. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu ili bilo koju drugu nagradu, drugu robu ili usluge. Slike na promotivnom materijalu su simbolične.

Svaki pojedinac koji sudjeluje u nagradnoj igri uz kupnju mora zadržati originalni račun do 15. veljače 2018. godine

 

Ako je osoba izvučena, dobit će obavijest o nagradi na e-mailu koji je dao pri prijavi. Organizator nije odgovoran za pogreške u podnesenim osobnim podacima (npr., Ako je unesena pogrešna adresa e-pošte).

 

U skladu s Zakonom o porezu na dohodak, dobitnici nagrade moraju poslati svoj porezni broj prije nego što dobije nagradu. Na osnovu primljenog poreznog broja, organizator će poslati e-mail dobitniku nagrade, obrazac koji mora biti ispunjen ispravno i originalno potpisanpošaljite natrag na adresu organizatora u roku od 7 radnih dana. Ako izvorno potpisani obrazac s popunjenim poreznim brojem pobjednika nije pravodobno upućen (do datuma koji će biti naveden na obavijesti o nagradi), nagrada neće biti dodijeljena.

 

 

Ako nakon provjere računa pobjednika, organizator utvrdi da na računu nema kupnje sportskih cipela, pobjednik će izgubiti pravo na nagradu.

Ako pobjednick dostavi tražene podatke i porezni broj sa originalnim potpisom u dogovorenom roku, i ako račun nakon pregleda organizatora zadovoljavaju uvjete navedene u ovim pravilima, 9. 2. 2018 dobitnik će primiti e-mail adresu sa detaljima o preuzimanju nagrade. U slučaju da pobjednik ne preuzme punu vrijednost nagrade, razliku nije moguće isplatiti u gotovini. Valjanost nagrade je od 1. veljače 2018. do 31. prosinca 2018.

 

U slučaju povrata organizator zadržava pravo otkazivanja nagrade.

Organizator zadržava pravo ne dodjeljivati ​​nagradu u navedenim slučajevima, kao iu slučajevima kada:

• Pobjednik ne ispunjava uvjete za primanje nagrade;

• Postoji sumnja u identitet podataka;

• Pobjednik nije dao ispravne osobne podatke i porezni broj.

 

 

Članak 7

(najava pobjednika)

Dobitnik nagrade bit će objavljen na internetskim stranicama www.hummel.si i www.hummel.hr najkasnije 14 radnih dana nakon izvlačenja. Svi pobjednici izričito odobravaju objavljivanje imena, prezimena i mjesta prebivališta na web stranici www.hummel.si i www.hummel.hr. na srodnim postovima koji promiču ovu nagradu, za što od organizator nemaju pravo zahtijevati naknadu ili plaćanje.

 

 

Članak 8

(zaštita osobnih podataka)

Organizator natjecanja je dužan da se stečeni osobni podatci koriste, sperme i zaštitie, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik RS, br 94/07. - službeni pročišćeni tekst), te da će se koristiti isključivo u svrhu za koju ih je dobio. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik potvrđuje da se slaže s pravilima sudjelovanja i dopušta da se njegovi podaci koriste isključivo za:

• internu marketinšku analizu ;

• objavu pobjednika na web stranicama;

• informacije o budućim promotivnim aktivnostima

Organizator se obvezuje omogućiti sudionicima da se u bilo kojem trenutku mogu odjaviti s popisa promotivnih poruka putem putem e-pošte.

 

 

Članak 9

(dodatne informacije i pritužbe)

Organizator ili druge osobe koje su uključene u izvršenje nagradne igre ne odgovaraju za štetu koja nastane kao rezultat stjecanja ili korištenja nagrade ili koja bi bila rezultat nagrade, svi koji sudjeluju izražavaju suglasnost sa navedenim. Organizator također nije odgovoran za eventualnu štetu sudionika zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka.

U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (više sile), može otkazati nagradnu igru ​​ugovorom. Organizator bi trebao obavijestiti sudionike putem sljedećih web stranica: www.hummel.si i www.hummel.hr. U takvom slučaju organizator nije odgovoran za nastalu štetu.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razloge javnosti. Organizator natjecanja obavjestiti će o svim promjenama i novostima nagradnog natječaja na sljedećim web stranicama: www.hummel.si i www.hummel.hr.

Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igru i pravila je konačna, te se odnosi na sve sudionike.

Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu problemima u radu pošte, zbog gubitka pošiljke, netočnih ili nečitljivih podataka o kontaktu, bilo koje druge tehničke poteškoće koje mogu dovesti do pogrešaka u izvedbi nagradne igre. Povjerenstvo će pravovremeno i u skladu s dobrim poslovnim postupcima rješavati eventualne pogreške u radu i obavljanju nagradne igre. U slučaju ozbiljnog kršenja pravila, komisija može poništiti dio ili cijelu nagradnu igru i ponavljati je s odgovarajućim korekcijama. Možete poslati bilo kakva pitanja o nagradnoj igri, reklamaciji ili pitanjima s nagradama:

• na adresu organizatora;

• e-mail adresa marketing@hummel.si .

Facebook je u ovom izvlačenju lišen svake odgovornosti.

Pravila nagradne igre je potrebno tumačiti u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. U slučaju sporova koji proizlaze iz nagradne igre, pravni sud u Celju je nadležan. Sporovi se rješavaju u skladu s važećim propisima Republike Slovenije. Korisnik je suglasan da je za bilo koji spor ili zahtjev koji proistječe iz ili u vezi s ovim uvjetima ili u vezi s njihovim iznošenjima, u nadležnosti pravnog suda Celju.

Velenje, 11. 1. 2018

Dodaj odgovor

Najbolj prodajano