NAGRADNA IGRA >> hummel #simplyfans hladilnik by Gorenje"

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "hummel #simplyfans hladilnik by Gorenje"

Izkoristi izjemno priložnost in se poteguj za hummel #simplyfans hladilnik by Gorenje in ostale bogate nagrade.

Kupi vsaj en hummel izdelek katerekoli vrednosti v spletni trgovini www.hummel.si ali trgovii hummel - Mercator center Velenje do 31. 01. 2019 in že greš v boben za žreb, ki bo 5. 2. 2019!

POTRDITEV SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V spletni trgovini www.hummel.si potrdite sodelovanje v tej nagradni igri na koncu spletnega nakupa. Pomembno je, da vpišete vaše podatke, potrdite splošne pogoje in Zakon o varstvu osebnih podatkov. Tako ste vpisani na listo in greste v žrebanje. Več nakupov, pomeni več možnosti. Podrobnosti preberite v splošnih pogojih.

Z nakupom v naši HUMMEL trgovini v Velenju potrdite sodelovanje tako, da se vpišete na račun, ki gre v žrebanje. Pri vsem, pa vam bodo pomagale naše prijazne punce.

 

NAGRAJENCI SO:

1. nagrada (hladilnik) >> Nataša Fortuna, Grosuplje, Slovenija

2. nagrada (bon 100€) >> Danica Kapovic, Makarska, Hrvaška

3. nagrada (bon 40€) >> Aleksandra Riček, Velenje, Slovenija

4. nagrada (kapa) >> Marina Kolenda, Voličina, Slovenija

5. nagrada (kapa) >> Valentina Ribić, Duga Resa, Hrvaška

6. nagrada (kapa) >> Goran Murselović, Labin, Hrvaška

7. nagrada (3-pack nogavice) >> Mateja Leban, Vojnik, Slovenija

8. nagrada (3-pack nogavice) >> Matej Marinović, Velenje, Slovenija

9. nagrada (3-pack nogavice) >> Eva Leban, Vojnik, Slovenija

10. nagrada (3-pack nogavice) >> Klavija Bac, Ormož, Slovenija

ČESTITAMO!

Organizator bo nagrajence obvestil prek e-pošte.

 

Naše lokacije in delovni čas - KLIKNI

 

PRIČNI Z BRSKANJEM TUKAJ

 

 

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Ta pravila in splošni pogoji  določajo način izvedbe nagradne igre " hummel #simplyfans hladilnik by Gorenje",  (v nadaljevanju: nagradno žrebanje). Organizator nagradne igre je podjetje Reakt d.o.o., Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje, ID za DDV: SI97628638, matična številka: 3378055000, v nadaljevanju Organizator.

Pogoj za sodelovanje je nakup vsaj 1 (enega) izdelka katerekoli vrednosti v spletni trgovini hummel ali trgovinah hummel Mercator center Velenje, Šaleška cesta 1, 3320 Velenje in/ali BTC City Ljubljana, Hala A, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju trgovine hummel.

S temi pravili in splošnimi določbami organizator določa pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradnem žrebanju.

 

 1. NAMEN in TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Namen nagradnega žrebanja je promocija blagovne znamke hummel in prodaja izdelkov blagovne znamke hummel na področju držav članic Evropske unije z znano nagrado/dobitkom.

Pravila in splošne določbe nagradnega  žrebanja so javno objavljena na spletni strani https://.hummel.si in https://hummel.hr. Oglaševanje nagradne igre poteka skladno s predpisi o oglaševanju.

Nagradna igra traja od vključno 17.12.2018 od 00:00 do vključno 31.01.2019 do 24:00.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije starejši od 16 let, ki izpolnjujejo pogoje organizatorja nagradne igre.  Če je sodelujoči mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. Zaposleni v podjetju REAKT, d. o. o. in v podružnici v Zagrebu, oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri so:

 

-          Da udeleženec v času trajanja nagradne igre opravi vsaj 1 nakup kateregakoli izdelka hummel v trgovinah hummel ali spletni trgovini hummel in sodelovanje po nakupu tudi potrdi prek spletnega obrazca s klikom na gumb: SODELUJ  pri čemer organizator ob spletnem nakupu pridobi osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj, e-naslov, mobilna številka),  in/al v trgovinah hummel, kjer udeleženec po nakupu vpiše svoje osebne podatke, ki vključujejo, ime in priimek, naslov, kraj, e-naslov, mobilna številka in sodelovanje potrdi s podpisom. V obeh primerih mora udeleženec soglašati s Pravili in pogoji sodelovanja nagradne igre.

 

-          Da je udeleženec seznanjen in se strinja, da mu organizator do preklica udeleženca, lahko pošilja promocijska in informativna sporočila o izdelkih, aktivnostih o blagovni znamki hummel ali drugih blagovnih znamkah, ki jih promovira in prodaja organizator in/ali ostalih aktivnostih organizatorja in/ali njegovih neposredno povezanih partnerjev, ambasadorjev prek e-poštnega nabiralnika.

 

-          Da je udeleženec seznanjen in se strinja, da mu organizator do preklica udeleženca, lahko pošilja promocijska in informativna sporočila o izdelkih, aktivnostih o blagovni znamki hummel ali drugih blagovnih znamkah, ki jih promovira in prodaja organizator in/ali ostalih aktivnostih organizatorja in/ali njegovih neposredno povezanih partnerjev, ambasadorjev na mobilno številko udeleženca.

 

-          Da udeleženec izrecno dovoljuje javno objavo osebnih podatkov: ime in priimek, kraj  in država bivanja

 

-          Da udeleženec hrani original račun, s katerim sodeluje v nagradni igri in s katerim bo v primeru prejema nagrade dokazal, da je vsem pogojem sodelovanja zadoščeno na način kot je opisano v pravilih sodelovanja.

 

-          Da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati, ne more sodelovati v nagradni igri

 

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno, napačno ali neustrezno poslane ali posredovane podatke. Nakup izdelka hummel v katerekoli drugi trgovine, ki je ne vodi in upravlja organizator ne omogoča sodelovanja v nagradni igri.

 

V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat, vendar vsakič z drugo številko in maksimalno 1 (enim) računom dnevno.

 

Javni žreb dobitnikov nagrad bo 5.2.2019 ob 14:00 v  prostorih trgovine hummel, Mercator center Velenje, Šaleška cesta 1, SI-3320 Velenje. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

 

 1. NAGRADE IN NAGRADNO ŽREBANJE

 

V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi, ki so izpolnili pogoje sodelovanja v nagradni igri, v točki 3.

Stroške sodelovanja (nakup, dostop do spleta, poštnina) nosijo udeleženci nagradne igre.

 

Nagrade:

 1. 1. nagrada: hladilnik hummel #simplyfans by gorenje

 2. 2. nagrada: darilni bon za nakup izdelkov hummel v vrednosti 100€

 3. 3. nagrada: darilni bon za nakup izdelkov hummel v vrednosti 40€

4. - 6. nagrada: kapa hummel

7. - 10. nagrada: 3 pack nogavice hummel

 

Če so oddani osebni podatki izžrebanih oseb manjkajoči, napačni ali nepopolni bo organizator udeležbo izžrebane osebe razglasil za neveljavno in ponovil žrebanje posamezne nagrade.

 

Javni žreb dobitnikov nagrad bo 5.2.2019 ob 12:00 v  prostorih trgovine hummel, Mercator center Velenje, Šaleška cesta 1, SI-3320 Velenje. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi organizatorja. Nagrade lahko žreba tudi kateri od ambasadorjev blagovne znamke hummel.

Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala tudi veljavnost podatkov sodelujočih. Če izžrebana prijava v nagradno igro ne bo veljavna, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban sodelujoči, ki bo ustrezal zahtevam nagradne igre.
O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili sodelovanja.

Protivrednost nagrade ni izplačljiva v denarju.  in se tudi ne more uporabiti za nakup drugih izdelkov v hummel trgovinah. Nagrajenca, ki sta prejemnika 1. in 2. nagrade morata v roku 14 dni od žrebanja posredovati še druge potrebne podatke potrebne za predajo nagrade v trajno last nagrajenca (kot. je originalni račun, ki izkazuje pravilnost vseh pogojev sodelovanja in npr. davčna številka nagrajenca, zato da lahko organizator v imenu nagrajenca odvede akontacijo dohodnine). Če nagrajenec tega ne stori v določenem roku, organizator javno na spletni strani https://hummel.si objavi nov datum in čas žrebanja.

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 785 € (z vključenim DDV). Akontacijo dohodnine za vse nagrade, kjer je to potrebno plača organizator.

 

 1. OBVESTILO O NAGRADI IN PREVZEM NAGRADE

Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Fotografije izdelkov na vseh promocijskih materialih so (lahko) simbolične in ni nujno, da odražajo realen izgled nagrad in/ali izdelkov .

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval z nakupom mora pred prejemom nagrade pravilnost sodelovanja izkazati z original računom ali kopijo originalnega računa iz katerega je razvidno, da so podatki izžrebanca pravilni in je zadoščeno vsem pogojem sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator bo nagrajence obvestil prek e-pošte ali klica in poslanega sporočila na mobilno številko. Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., če je vnešen napačni e-mail naslov ali katerikoli drugi osebni podatek).

Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko. Na podlagi prejete davčne številke bo organizator nagrajencu preko e-pošte, poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja v roku 7 delovnih dni. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno (do datuma, ki bo naveden na obvestilu o nagradi), se bo žrebanje posamezne nagrade ponovilo.

Če bodo izžrebanci posredovali zahtevane osebne podatke ter davčno številko z originalnim podpisom v dogovorjenem roku in bo račun po pregledu organizatorja ustrezal pogojem, ki so navedeni v tem pravilniku, bo v roku 48 ur nagrajenec na svoj elektronski naslov in/ali mobilno številko prejel podrobnosti o prevzemu nagrade.

 

V primeru vračila izdelka si organizator pridružuje pravico do razveljavitve nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v zgoraj zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:

-          nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

-          se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

-          nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

 

Če organizator 1. in 2. nagrade iz zgoraj navedenih razlogov ne podeli, bo žrebanja ponavljal tako dolgo, da bosta nagradi podeljeni. V vseh primerih se organizator zavezuje, da bo vsako tovrstno spremembo javno objavil na spletni strani https://hummel.si in prek Facebook strani, ki jih upravlja organizator hummel.slovenia in hummel.hrvatska.

 

Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo v trgovini hummel, Šaleška cesta 1, SI-3320 Velenje. V primeru, da nagrajenec nagrade v dogovorjenem roku ne more prevzeti mu lahko organizator na njegove stroške organizira dostavo na dogovorjeni naslov.

 

 1. OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenci bo objavljeni na spletnih straneh spletni strani https://hummel.si in https://hummel.hr in na Facebook straneh, ki jih upravlja organizator: facebook.com/hummel.slovenia in facebook.com/hummel.hrvatska najkasneje v 2 delovnih dneh po zaključku žrebanja. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, kraja in države bivanja in z nagardo povezanih fotografij ali videoateriala na zgoraj omenjenih platformah. in na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter da jih bo uporabljal izključno za namene, za katere  jih je pridobil. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja in dovoljuje, da se njegovi podatki uporabljajo izključno za:

-  sodelovanje v nagradni igri

-  objavo nagrajencev na spletnih straneh;

-          pošiljanje informativnih in/ali promocijskih sporočil o izdelkih in blagovni znamki hummel ter drugih in ostalih aktivnostih in/ali izdelkih, blagovnih znamkah, osebah, partnerjih itd. s katerimi sodeluje in/ali jih prodaja in trži organizator.  organizatorja in/ obveščanje prek pridobljenih osebnih podatkov (naslov, e-naslov, mobilna številka) o odnjih promocijskih aktivnostih in
Organizator se obvezuje, da bo omogočil, da se udeleženci lahko kadarkoli odjavijo z liste prejemnikov promocijskih sporočil, tako da v e-sporočilu to izrecno sporočijo.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: strani https://hummel.si in https://hummel.hr oziroma prek socialnih omrežij in kanalov , ki upravlja organizator. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in/ali novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnih straneh: www.hummel.si in www.hummel.hr.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacija ali vprašanja z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov; marketing@hummel.si

 

Oglaševanje nagradne igre poteka tudi v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304,USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") NI njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Facebook je v tej nagradni igri razbremenjen vsakršne odgovornosti.

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Velenju.  Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Velenju.

 

Velenje, 17.12.2018

Dodaj odgovor

Najbolj prodajano