Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

CILJI ZA PRIHODNOST

Prizadevanja za bolj krožno gospodarstvo

Pri hummlu želimo poskrbeti za naš planet in zmanjšati naš okoljski odtis. Z našimi dejanji bomo stremeli k izpolnjevanju ciljev in hkrati spodbujali napredek. Želimo prevzeti odgovornost, ki se pričakuje v naši industriji. Prizadevamo si zmanjšati naše emisije toplogrednih plinov in se zavestno bolj odgovorno odločamo za okolju prijaznejše materiale. Zavzemamo se za zmanjšanje uporabe kemikalij, pesticidov in čiste plastike v izdelkih in embalaži. Predvsem pa se zavezujemo, da bomo v komunikaciji iskreni in transparentni.
Naši cilji, ki smo jih poimenovali PLANET so:
1. Za zmanjšanje naših emisij toplogrednih plinov
2. Prizadevati si za krožno gospodarstvo
3. Za razstrupljanje hummlovih izdelkov

V zadnjih treh letih hummel sodeluje s svetovalnim podjetjem Viegand Maagøe pri letnih klimatskih poročilih in izračunih naših emisij toplogrednih plinov (GHG). Klimatska poročila so usklajena s protokolom GHG in se uporabljajo v našem letnem poročilu Company Karma, ki ga najdete na spletni strani holdinga Thornico, čigar del je hummel A/S. Spomladi 2022 smo se javno zavezali zmanjšanju emisij CO2 prek Science Based Target Initiative, spomladi 2023 pa so bili naši cilji končno potrjeni in objavljeni na spletni strani SBTI, kjer so dostopni vsem. Naši potrjeni cilji so naslednji:

"hummel A/S se zavezuje zmanjšati absolutne emisije toplogrednih plinov (GHG) v sklopu 1 in sklopu 2 za 60% do leta 2031 glede na osnovno leto 2021. Hummel A/S se tudi zavezuje zmanjšati emisije toplogrednih plinov (GHG) v skoplu 3, ki izhajajo iz kupljenega blaga in storitev, za 55% na kupljen izdelek v istem časovnem okviru. Hummel A/S se nadalje zavezuje, da bo 33% njegovih dobaviteljev po porabi, ki zajema kupljeno blago in storitve, do leta 2026 imelo cilje, zasnovane na znanstvenih osnovah."