Sestava obutve

Definicije, piktogrami in ustrezne pisne oznake glavnih sestavnih delov obutve

Zgornji del - Je zunanje lice sestavnega dela, ki je pritrjen na zunanji del podplata.

Podloga in vložek (steljka) - Sta podloga zgornjega dela in vložek (steljka), ki sestavljata notranjost obutvenega izdelka.

Podplat - Je spodnji del obutvenega izdelka, ki predstavlja hodno površino in je pritrjen na zgornji del.

Definicije, piktogrami in ustrezne pisne oznake materialov glavnih sestavnih delov obutve

Usnje - Je splošni izraz za kožo s svojo znacilno, bolj ali manj nespremenljivo vlaknato strukturo, ki je strojena, da postane odporna proti razkroju. Dlake ali volna so lahko odstranjene ali ne. Usnje je lahko narejeno tudi iz kože, ki jo pred ali po strojenju cepimo ali razdelimo na vzdolžne plasti. Ce strojeno kožo mehansko in/ali kemicno razgradimo na vlaknate delce, košcke ali prah in iz njih s pomocjo ali brez vezivnega sredstva ponovno izdelamo ravne ali drugace oblikovane izdelke, takih izdelkov v nobenem primeru ne moremo šteti za usnje. Ce je površina usnja na katerikoli nacin
prekrita z dodelavnimi nanosi ali ce je nanjo nalepljena folija, ti nanešeni površinski sloji ne smejo presegati debeline 0,15 mm. Na ta nacin definiramo vse vrste usnja, ne da bi prišli v nasprotje z drugimi pravnimi dolocili kot npr. Washingtonsko konvencijo.

Krito usnje - Je usnje, na katerem debelina vseh površinskih nanosov ne presega ene tretjine debeline izdelka, presega pa 0,15 mm.

Tkani ali netkani tekstilni materiali iz naravnih - ali umetnih vlaken - Tekstil pomeni vse proizvode, ki jih obravnava predpis o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih

Vsi drugi materiali