1. SPLOŠNO

Politika varstva osebnih podatkov velja za obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Reakt, d.o.o. (v nadaljevanju: »upravljavec« ali »ponudnik«) ali ki se izvaja v imenu upravljavca. 

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Upravljalec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Upravljalec ne bo pod nobenim pogojem in brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno mesto, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi in uredbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Upravljalec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Dostavni službi bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval in spoštoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov trgovine. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik bo storil vse potrebno, da pridobljene in zaupane osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, ki ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. 

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Upravljalec je odgovoren za varstvo osebnih podatkov v okviru dejavnosti, ki se izvajajo pri upravljalcu kot administratorju in izvajalcu.

2. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke uporabnika:

 • ime in priimek,
 • naslov(e) za dostavo,
 • naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • geslo v šifrirani obliki,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda v svojem profilu.
 • Ponudnik ne odgovarja za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese uporabnik. 

Ponudnik osebne podatke potrebuje za naslednje namene: 

 • Za registracijo uporabnika.
 • Za zagotavljanje izdelkov ali storitev, ki jih uporabnik zahteva.
 • Za boljše razumevanje in zagotavljanje prilagojene vsebine in storitev na podlagi uporabnikovih preteklih dejavnosti v naših storitvah z njegovim ločenim soglasjem, če je potrebno.
 • Za potrebe informiranja in oglaševanja izdelkov ali storitev.
 • Za ocenjevanje in analiziranje trga, strank, izdelkov, oglaševalskih akcij in/ali storitev, s čimer ponudnik bolje razume uporabnika in njegove navade ter na ta način ponudi ustrezna informativna ali oglasna sporočila, storitve in/ali izkušnje, če je potrebno z ločenim soglasjem uporabnika. 
 • Za pridobivanje uporabnikovega mnenja o izdelkih in storitvah ponudnika ter izvajanje anket med uporabniki, če je potrebno z ločenim soglasjem uporabnika. 
 • Za zagotavljanje storitev podpore.
 • Za organizacijo brezplačnih žrebanj z nagradami, nagradnih iger ali promocij, kot je dovoljeno z zakonodajo.
 • Za druge namene na podlagi vašega ločenega soglasja. 

Podatke od ali o uporabniku, vključno s tistimi ki jih ponudnik prejme iz različnih storitev, združimo za namene, ki so v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti. Podrobnosti uporabniškega računa pri ponudniku, slednji uporabi za vse storitve, ki zahtevajo račun pri ponudniku. Tudi naša priporočila, ponudbe ali vsebine po meri za vašo izboljšano izkušnjo oblikujemo na podlagi storitev z uporabo podatkov, ki nam jih posredujete neposredno, z uporabo storitev ali brskanjem po našem spletnem mestu, ali podatkih, ki nam jih naše zaupanja vredne tretje osebe posredujejo, da bi lahko bolje razumeli naše stranke. Kjer za pridobivanje podatkov za našo zbirko podatkov uporabljamo tretje osebe, poskrbimo, da so med nami in zunanjim ponudnikom izpolnjeni določeni pogoji, ki zagotavljajo, da so bili podatki od vas zakonito pridobljeni. 

Ponujamo vam številne možnosti izbire o uporabi vaših podatkov. Izberete lahko, ali želite od nas prejemati promocijska sporočila, in sicer najprej tako, da se naročite nanje, če se premislite, pa tako, da upoštevate navodila za odjavo, ki so priložena e-sporočilom.

Izbirate lahko tudi tako, da spremenite nastavitve določenih storitev. Na nas se lahko obrnete prek e-naslova info@hummel.si tudi, če potrebujete pomoč pri nadzoru možnosti, ki so vam na voljo.

3. VRSTE ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Družba Reakt, d.o.o. in z nami povezane družbe (npr. Reakt, d.o.o. – Podružnica Zagreb) v nadaljevanju (ponudnik, Reakt, mi, nas, naš) se zavedamo pomembnosti pravice do zasebnosti za uporabnike spletnega mesta, zato v nadaljevanju sledi pojasnilo, kako zbiramo, uporabljamo, razkrivamo, prenašamo in shranjujemo osebne podatke uporabnika.

Ta pravilnik o zasebnosti velja za vse izdelke in storitve, ki jih upravlja in trži Reakt: fizične trgovine, spletna mesta in trgovine, platforme socialnih omrežij, sistemov za podporo strankam ali drugih spletnih aplikacij, ki se nanašajo na pravilnik ali so povezani z njim (v nadaljevanju: »storitve«). Ta pravilnik o zasebnosti velja ne glede na to, ali za dostop do storitev ponudnika uporabnik uporablja računalnik, mobilni telefon, tablico, oziroma drugo pametno napravo ali fizični kontakt.  

Ponudnik zbira različne vrste podatkov, povezanih s storitvami, ki vključujejo:

 • PODATKE, KI JIH PREJMEMO NEPOSREDNO OD VAS 

Nekatere storitve uporabnikom omogočajo, da ustvarijo račune ali profile. Za nastavitev računa ali profila v povezavi s temi storitvami ponudnik od uporabnika zahteva nekatere osebne podatke kot so ime in/ali priimek, naslov in kraj bivanja, datum rojstva, spol, e-poštni naslov, telefonska številka in/ali nakupne preference. 

Če od ponudnika kupite izdelek in/ali plačljivo storitev, bo zaradi obdelave naročila od vas zahteval ime in priimek, podatke za stik, naslov(e) za dostavo in pošiljanje računov ter morda tudi podatke o kreditni kartici. Hkrati bo ponudnik beležil podatke o predmetu nakupa, ceni, naslovu za dostavo, času dostave, načinu plačila, datumu plačila, morebitnih reklamacijah, izdanih računih.

Če se z vprašanjem o izdelku ali storitvi, povpraševanje, poizvedbo in/ali pritožbo obrnete na ponudnika, bo od vas zbiral podatke o izdelkih ali storitvah, ki jih morda potrebujete od družbe Reakt. Tako zbrani podatki bodo lahko vključevali vaše ime in priimek, glede na vrsto vaše poizvedbe morda tudi naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov.

 • PODATKE, KI JIH ZBIRAMO V ZVEZI Z VAŠO UPORABO NAŠIH STORITEV

Podatke o napravi, kot so model strojne opreme, lokacija države ali kraja, naslov MAC, naslov IP, podatki o piškotkih, slikovnih pikah, različice operacijskih sistemov.

Dnevniške podatke, kot so ura in trajanje vaše uporabe storitve, iskalne poizvedbe, ki jih vnesete prek storitev, in morebitni podatki, shranjeni v piškotkih, ki smo jih z vašim dovoljenjem shranili v vaši napravi.

Druge podatke o vaši uporabi storitev, kot so aplikacije, ki jih uporabljate, spletna mesta, ki jih obiskujete, in način dela z vsebino, ki je na voljo prek storitve.

 • PODATKE, KI JIH PREJMEMO OD VIROV TRETJIH OSEB

Podatke o vas lahko prejmemo od javno in komercialno dostopnih virov (kot to dovoli zakonodaja) ter jih lahko združimo z drugimi podatki, ki jih prejmemo od vas ali o vas. Podatke o vas lahko prejmemo tudi prek storitev družabnih omrežij drugih ponudnikov, ko se povežete s temi storitvami.

 • DRUGI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiramo lahko tudi druge podatke o vas ali vaši uporabi storitev, odločitve in sicer tako, kot je opisano na mestu zbiranja, ali kako drugače z vašim ločenim soglasjem, kjer je potrebno.

Odločite se lahko, da nam določenih vrst podatkov (npr. podatkov, ki jih zahtevamo med registracijo računa) ne posredujete, vendar lahko to vpliva na vašo zmožnost uporabe nekaterih storitev. V času zbiranja podatkov vam bomo zagotovili vse ustrezne informacije, ki jih potrebujete za sprejem utemeljene odločitve.

Morda bomo zahtevali tudi vaše ločeno soglasje za zbiranje podatkov ali vas ločeno obvestili o tem, kako vaše osebne podatke zbiramo na način, ki ni opisan v tem pravilniku o zasebnosti, kot je potrebno za nekatere dodatne storitve. 

4. NAMEN ZBIRANJA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

PRAVNA PODLAGA

Ponudnik osebne podatke obdeluje za zgoraj opisane namene. Pravna podlaga družbe Reakt za obdelavo osebnih podatkov vključuje obdelavo, ki je potrebna za izvajanje pogodbe med uporabnikom in Reaktom (na primer za to, da vam ponudnik zagotovi in izvede storitve): 

 • Za izpolnjevanje zakonskih zahtev (na primer za ravnanje, skladno z računovodskimi pravili, in obvezna razkritja organom pregona).
 • Za utemeljene interese ponudnika (na primer za upravljanje našega odnosa z vami in izboljšanje ustreznosti naše komunikacije, izkušenj in storitev za stranke) in temelji na soglasju naših strank (na primer za komuniciranje z vami glede naših izdelkov in storitev ter zagotavljanje trženjskih informacij), ki ga je mogoče naknadno kadarkoli preklicati tako, da se obrnete na nas, kot je navedeno v razdelku »6.3.6. Upravljalec osebnih podatkov in kontakt« v tem obvestilu o zasebnosti, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju pred njegovim preklicem.

DELJENJE PODATKOV Z DRUGIMI 

Vaših osebnih podatkov prek storitev ne razkrivamo,  razen kot je opisano v tem Pravilniku o zasebnosti. Dostop do osebnih podatkov in njihova obdelava sta dovoljena zaposlenim v družbi Reakt ali njenih podružnicah, in sicer v okviru njihovih službenih zadolžitev ali pogodbenih obveznosti. Vaše osebne podatke delimo z našimi podružnicami in/ali povezanimi podjetji ter našimi zaupanja vrednimi ponudniki storitev, ki za nas izvajajo zbiranje in/ali analiziranje podatkov, in sicer na podlagi zakonsko izvršljivih sporazumov, ki ščitijo vaše podatke. Našim ponudnikom storitev ne dovolimo uporabe ali razkrivanja podatkov, razen kolikor je to potrebno za izvajanje storitev v našem imenu ali upoštevanje zakonskih zahtev. 

Reakt in/ali naše podružnice ter zunanji ponudniki storitev lahko podatke o vas razkrijejo:   

 • v primeru, da to od nas zahteva zakonodaja ali pravni postopek (na primer sodni nalog ali sodni poziv).  
 • kot odgovor na zahteve vladnih agencij, kot so organi pregona.
 • Da vzpostavimo, uveljavimo ali zaščitimo svoje zakonite pravice.
 • Ko menimo, da je razkritje potrebno ali primerno za preprečitev fizične ali druge škode ali finančne izgube.
 • V povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti.
 • V primeru prodaje ali prenosa dela ali celote našega podjetja ali sredstev (tudi v primeru združitve, prevzema, prodaje, prenosa, reorganizacije, razpustitve ali likvidacije).
 • Na drug način z vašim ločeno podanim soglasjem.

Osebne podatke posredujemo: 

 • Podružnicam. Vaše podatke si lahko za namene, opisane v tem pravilniku o zasebnosti, izmenjujejo družbe, povezane z družbo Reakt. Izraz »povezane družbe ali podružnice« se nanaša na podjetja, ki so z družbo Reakt povezana prek skupnega lastništva ali nadzora. Družbe, povezane z nami, vključujejo podjetja z imenom Reakt.
 • Poslovnim partnerjem. Vaše podatke lahko delimo tudi z zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji, vključno s prodajalci, vendar ne omejeno nanje. Ti subjekti lahko uporabljajo vaše podatke zato, da vam zagotavljajo storitve, ki jih zahtevate, ustvarjajo napovedi o stvareh, ki vas zanimajo, ter vam lahko posredujejo promocijska gradiva, oglase in druga gradiva z vašim ločenim soglasjem.
 • Ponudnikom storitev. Vaše podatke lahko razkrijemo tudi skrbno izbranim podjetjem, ki zagotavljajo storitve za nas ali v našem imenu, kot so podjetja, ki nam pomagajo pri dostavi izdelkov ali storitev, popravilih, centrih za stik s strankami, dejavnosti skrbi za stranke, oglaševanju, izvajanju anket o zadovoljstvu strank, pošiljanju e-poštnih sporočil v našem imenu. Zmožnost uporabe vaših podatkov za namene, ki niso povezani z zagotavljanjem storitev za nas, je za te subjekte omejena s pogodbenimi določili.   
 • Drugim osebam, ko to zahteva zakonodaja ali ko je treba za zaščito naših storitev. V določenih primerih lahko vaše podatke razkrijemo drugim osebam: da ravnamo v skladu z zakonodajo ali se odzovemo na obvezen pravni postopek (kot je odredba o hišni preiskavi ali druga sodna odločba), da preverimo ali uveljavimo skladnost s pravilniki, ki veljajo za naše storitve in da zaščitimo pravice, lastnino ali varnost družbe Reakt ali katere koli z nami povezane družbe, poslovnega partnerja ali stranke.
 • Drugim v okviru poslovnih transakcij. Vaše podatke lahko razkrijemo tretji osebi pri združitvi ali prenosu podjetja, njegovi pripojitvi ali prodaji, oziroma v primeru stečaja. 
 • Drugim z vašim soglasjem ali po vašem navodilu. Poleg razkritij, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, lahko podatke o vas delimo s tretjimi osebami, če ločeno soglašate s tem ali to zahtevate. 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 

Z ustreznimi ukrepi zagotavljamo, da se podatki o vas hranijo skladno s temi načeli:

 1. Vsaj za obdobje, v katerem se podatek uporablja za to, da vam zagotovimo storitev.
 2. Skladno z zakonodajo, pogodbo ali našimi zakonskimi obveznostmi le za toliko časa, kot je to potrebno za namene, za katere so obdelani, ali dlje časa, če to zahteva kakršna koli pogodba in veljavna zakonodaja, ali za statistične namene, za katere veljajo ustrezni zaščitni ukrepi.

 Vaših osebnih podatkov ne bomo hranili dalj časa, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani. To pomeni, da bomo podatke uničili ali izbrisali iz naših sistemov, ko niso več potrebni.

5. SKRB ZA VARNOST

Varstvo vaših podatkov jemljemo resno in smo zato vzpostavili fizične in tehnične ukrepe za zaščito podatkov, ki jih zbiramo v povezavi s storitvami. Vendar kljub uvedbi ustreznih ukrepov za zaščito vaših podatkov, nobeno spletno mesto, prenos prek interneta, računalniški sistem ali brezžična povezava niso povsem varni.

Uporabili bomo ukrepe, skladne z upoštevno zakonodajo, ki so ustrezni za zagotavljanje, da vaši osebni podatki ostanejo zaščiteni.

PRAVICA DO OBVEŠČANJA IN IZBRISA 

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih smo jih zbrali o vas in od nas zahtevati, da popravimo netočnosti v podatkih, oporekati obdelavi ali zahtevati njeno omejitev, zahtevati dostop do podatkov. Prav tako imate pravico do izbrisa teh podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Dimitrija Gavriloski, Reakt, d.o.o., PE Šaleška 1, 3320 Velenje. Če imate vprašanja glede izbrisa, obdelave ali uporabe osebnih podatkov se lahko obrnete tudi na info@hummel.si

Informacije o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas prek e-pošte in/ali telefonsko prek SMS sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 3 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov.

Promocijska in informativna sporočila: Po prijavi na sporočila bosta vaše ime, telefonska številka in e-naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na sporočila in/ali če ste se prijavili na sporočila prek spletnih obrazcev.

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@hummel.si ali s klikom na povezavo »Odjava« na dnu promocijskih elektronskih sporočil.

Za odjavo od občasnih promocijskih SMS sporočil na prejeto SMS sporočilo odgovorite z besedilom »Odjava« in vašo telefonsko številko bomo odstranili iz baze prejemnikov sporočil.

Vsak uporabnik, čigar podatke ponudnik zbira, hrani in obdeluje ima naslednje pravico(e):

 • Do pozabe - če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Do prenosa - posameznik lahko od ponudnika zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
6. PODATKI O UPRAVLJALCU PODATKOV

Reakt, trgovina in komunikacije, d.o.o. 

Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje

Matična številka: 3378055000

Telefon: 041 282 424

E-pošta: info@hummel.si 

Če imate morebitna konkretna vprašanja, nam (upravljavcu podatkov za EU) pišite na e-naslov ali fizični naslov zgoraj.

Če želite uveljaviti svojo pravico do dostopa do podatkov, njihovega popravka in izbrisa ali pravico do ugovarjanja ali omejitve oziroma do prenosljivosti podatkov nam pišite na enega od zgoraj navedenih naslovov.

Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo, lahko pri ustreznem nadzornem organu vložite pritožbo:

Mojca Prelesnik, Zaloška 59, 1000 Ljubljana

Tel. +386 1 230 9730

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si https://www.ip-rs.si/ 

7. POVEZAVE IN VSEBINE TRETJIH OSEB

Povezave in izdelki tretjih oseb v okviru naših storitev. Naše storitve lahko vključujejo povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb, ki jih ne nadzorujemo. Za varnost ali zasebnost kakršnih koli podatkov, ki jih zbirajo spletna mesta ali druge storitve, ne odgovarjamo. Bodite previdni in preberite izjave o zasebnosti, ki veljajo za spletna mesta in storitve tretjih oseb, ki jih uporabljate.

Tretje osebe, ki ponujajo vsebino, oglase ali funkcije v okviru naših storitev. V okviru naših storitev lahko nekatero vsebino, oglase in funkcije ponujajo tretje osebe, ki niso povezane z nami. V takih primerih smo sklenili pogodbe s temi tretjimi osebami, npr.:  

 • omogočamo vam ogled video vsebine, ki jo ponujajo ponudniki vsebine,
 • nekatere tretje osebe lahko objavljajo oglase ali vodijo evidenco o tem, katere oglase si uporabniki ogledajo, kako pogosto si jih ogledajo in kako se odzivajo nanje,
 • omogočamo vam, da določene vsebine v okviru storitev delite z drugimi prek družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, Google, LinkedIn, itd.

Te tretje osebe lahko zbirajo ali prejemajo določene podatke o vaši uporabi storitev, vključno prek piškotkov, slikovnih pik, svetilnikov in podobnih tehnologij, te podatke pa lahko zbirajo v daljših časovnih obdobjih in jih združujejo s podatki, zbranimi iz različnih spletnih mest in spletnih storitev. Reakt ne nadzoruje zbiranja podatkov in načinov uporabe pri teh podjetjih. Nekatera od teh podjetij sodelujejo v industrijsko razvitih programih, ki potrošnikom omogočajo, da izberejo prejemanje ciljanih oglasov. Bodite previdni in preberite izjave o zasebnosti, ki veljajo za spletna mesta in storitve tretjih oseb, ki jih uporabljate.

Če se povežete s storitvijo družabnega omrežja, lahko za omogočanje prijave iz tega omrežja prejmemo in shranimo podatke za preverjanje pristnosti ter druge podatke, ki nam jih dovolite prejemati ob povezovanju s takimi omrežji.

Če se z družabnim omrežjem povežete prek naprave, ki jo poleg vas uporabljajo tudi drugi uporabniki, lahko ti vidijo podatke shranjene ali prikazane v povezavi z vašimi računi v družabnih omrežjih, s katerimi se povežete. Priporočamo, da se odjavite iz vseh takih mest in podatke delite samo s posamezniki, ki jim zaupate. 

Pri družbi Reakt, d.o.o. dajemo poudarek vašemu zaupanju. Zavezani smo k varovanju vaših osebnih podatkov. Uredba o GDPR je pozitiven korak naprej, saj povečuje vaše obstoječe pravice do zasebnosti in varnosti podatkov ter izboljšuje zaščito vaših osebnih podatkov. Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali jemljemo zelo resno. V duhu teh pozitivnih sprememb smo posodobili našo Politiko in pravilnik varstva osebnih, vključno z načinom zbiranja, shranjevanja in obdelave vaših osebnih podatkov. Posodobili smo kontaktne podatke, način uveljavljanja vaših pravic. Ničesar vam ni treba storiti takoj, toda če želite izvedeti več, si lahko pravilnik o zasebnosti ogledate kadarkoli. Še naprej bomo zagotavljali, da vam ne bodo manjkale najnovejše novice, posodobitve in (akcijske) ponudbe o naših izdelkih in storitvah.